Ilmuwan masuk islam setelah mengkaji matahari dapat terbit dari barat.

Dimitry Polakov, seorang ahli fisika awalnya menerangkan bahwa ia menjalankan kajiannya bersama para ilmuan lainnya yang berwibawa dalam bidang kajian Vacuum Physics dibawah kelolaan Prof Nikolay Kosinikov yang merupakan pelopor dalam bidang tersebut. Dia menyatakan mereka membuat kajian terhadap sebuah teori tata surya terbaru yang menjelaskan tentang perputaran bumi. Akan tetapi Dimitry mengetahui terdapat riwayat dalam sebuah hadis dari nabi saw yang diketahui umat Islam sebelumnya, bahkan termasuk dalam asas akidah mereka. Hadis ini mengukuhkan lagi tentang kajian yang telah dibuatnya. Dim ...

Read More »
Energi Ka’Bah

Energi Ka’Bah

“Dan Matahari berjalan di tempat peredarannya untuk masa yang telah ditentukan baginya. Itulah ketetapan dari Yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Dan bagi bulan telah Kami tetapkan manzilah-manzilah, sehingga dia kembali sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari menyusul bulan dan tidak mungkin malam mendahului siang karena semua beredar pada garis orbitnya” (QS. Yasiin : 38-40) ...

Read More »
scroll to top
Translate »
Facebook