Home » ibadah » Taqwa akan diberi jalan keluar, rezeki dan keberuntungan

Taqwa akan diberi jalan keluar, rezeki dan keberuntungan

January 8, 2018 9:11 pm by: Category: ibadah Leave a comment A+ / A-

Pada dasarnya Rezeki sudah ditetapkan Allah swt, namun kita bisa meminta dan berupaya untuk mendapat rezeki dan merubah taqdir  di dunia menjadi lebih baik. “Barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar, Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka”(QS , 65: 2-3). “Dan sekiranya penduduk bumi beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi”(QS, 7: 96).

Bukan hanya di Dunia, taqwa juga bermanfaat  untuk kehidupan akhirat : “……Dan barang siapa bertqwa kepada Allah, niccaya Dia akan menghapus kesalahan- kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya” (QS, 65:5)

Definisi Taqwa:

Taqwa didefinisikan sebagai “Melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala bentuk larangan, keharaman, ke ragu-raguan (subhat), lalu disertai dengan melaksanakan amalan sunah dan meninggalkan yang makruh” (Al-Hafizh). Semua harus didasarkan atas niat untuk mengabdi kepada Allah semuata.

Allah adalah sang maha pencipta.

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (QS : 20:6). “Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Dia mempunyai Al Asmaul husna ” (QS, 20 : 8). Allah akan memberikan rezekinya kepada yang Dia kehendaki.

Allah menginginkan agar kita bertaqwa ;

“Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan” (QS, 21:35). ” Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku”. (QS, 16 : 2) “.

“Bawalah bekal takwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa” (QS, :2:197).”.. dan sebaik-baik pakaian adalah taqwa” (QS, 7:26), “Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya Taqwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim” (QS, 3:102). “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah orang yang paling bertaqwa”. (QS. al-Hujurat: 13).

Keuntungan menjadi orang yang bertaqwa :

Bertaqwa dengan ikhlas kepada Allah swt adalah perbuatan mulia yang juga bermanfaat juga untuk kita di dunia dan di akhirat kelak, antara lain :

1.Dikasihi dan dilindungi Allah.

“Ketahuilah, sungguh para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang bertaqwa”. ( QS 8: 34). Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. (QS, 16:128). “Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa” (QS 45:192)

2. Mendapat jalan keluar dan rezeki.

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertwakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya”.(QS, 65 : 2-3).

3. Mendapatkan keberuntungan.

 “Maka bertaqwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung” (QS, 5: 100). “ Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung “(QA, 2:5).

4. Mendapat limpahan berkah.

“Dan sekiranya penduduk bumi beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langgit dan bumi”(QS Al Araaf : 96).

5. Tidak akan terpedaya.

“Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidak akan memperdayakan kamu tipuan mereka sedikitpun” (QS 4: 186). “ Jika kamu bersabar dan bertaqwa, tipu daya mereka tidak akan dapat menyusahkan kamu sedikitpun” (Ali Imran 120).

6. Mendapatkan Ilmu, Furqon dan ampunan .

 “ Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu “ (QS 2: 282). “Wahai orang-orang beriman! Jika kamu bertaqwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan Furqan (kemampuan membedakan yang baik dan buruk) kepada kamu, menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu” (Qs,  Al Anfaal:29).

7. Mendapat bantuan malaikat. 

“Ya (cukup) jika kamu bersabar dan bertaqwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda” (QS, Ali Imran : 125).

8. Mendapatkan surga.

“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan”. (QS, 5 ; 65). “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman) mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti, sedang (demikian pula) naunganNya. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang tidak percaya ialah neraka”. (QS 13:35).

Beberapa ayat  tentang orang bertaqwa.

1.Surat Al baqarah 1-4 :

”………… (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat”.

2. Surat Al baqarah 177 :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

3. Ali Imran 17 :

“(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur”.

4.Ali Imran 134-135 :

“ (Yaitu) “Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”.

5. Adz Dzaariyaat 17-19: 

“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.

Tingkatkan ke Taqwaan.

Agama mengharapkan kita agar terus meningkatkan ketaqwaan seoptimal mungkin secara bertahap, sesuai pengetahuan dan juga kemampuan kita : “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS, 64:16)

Perbanyaklah perbuatan baik dan tinggalkan yang buruk ; “Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah niscaya dia akan melihat balasannya” (QS, 99:7-8). “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal kalian” (HR. Muslim). “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS,57: 4)

“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu”. (QS, 3:186). “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS, 5:8).

Allah telah membuat sesuatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?” (Q, An Nisa:122). Semoga kita sekeluarga diberikan kekuatan untuk melasanakan dan mengajak keluarga / teman kita untuk bertaqwa kepada Allah swt amiiiin….. 

“Barang siapa mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti-nya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun…..“ (HR. Muslim). Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat……

Sumber ;
1. Al Qur’an
2, hadist
3. Taqwa, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Pustaka At Taqwa, 2008

Download PDF
Taqwa akan diberi jalan keluar, rezeki dan keberuntungan Reviewed by on . Pada dasarnya Rezeki sudah ditetapkan Allah swt, namun kita bisa meminta dan berupaya untuk mendapat rezeki dan merubah taqdir  di dunia menjadi lebih baik. “Ba Pada dasarnya Rezeki sudah ditetapkan Allah swt, namun kita bisa meminta dan berupaya untuk mendapat rezeki dan merubah taqdir  di dunia menjadi lebih baik. “Ba Rating: 0

Leave a Comment


+ 1 = seven

scroll to top
Translate »
Facebook